Äitimäinen huolehtija

Olen johtajana äitimäinen huolehtija ja kannan alaisteni huolia myös työpaikan ulkopuolella. Työskentelen uhrautuvasti alaisten ja asiakkaiden ehdoilla ja haluan saada heidän hyväksyntänsä ja kiitoksensa

Vahva puoleni: Antaudun myötätuntoisesti, aidosti ja lämpimästi muiden palvelemiseen. Olen ahkera ja teen pitkää päivää ellei perheeni ole esteenä. 

Heikkouteni: En ota aina huomioon taloudellisia realiteetteja. Minun on vaikea irtisanoa työntekijöitä, vaikka tilanne sitä edellyttäisi. Usein annan tuotteiden hinnoittelussa perään varattomille oleville asiakkaille laskemalla hintoja alle kannattavuusrajan. Väsyn helposti ja saatan kohdella alaisia alentavasti pitäen heitä osaamattomina ja avuttomina lapsina. 


Kumppanuusjohtaja 

Olen verkostoituva, kumppaneita hakeva ja velvollisuudentuntoinen johtaja. Pidän kiinni sopimuksista ja vaadin, että myös alaiset pitävät lupauksensa ja antavat kaikkensa yhtiölle/yhteisölle. 

Vahvuuteni: Kykenen tekemään nopeitakin päätöksiä ja pitämään kiinni lupauksistani. Arvostan yhteistyökumppaneita ja sopimuksia.

Heikkouteni: Kun maailmani rakentuu lupauksista ja velvollisuuksista, raivostun helposti jos alaiset tai sopimuskumppanit pettävät lupauksensa. 


Isämäinen hallitsija

Olen lähes kaikkitietävä osaaja ja koen olevani vastuussa kaikesta. Teen ahkerasti töitä. Tiedän, että kaikki muut tarvitsevat taitojani ja luotan itseeni. Olen asenteeltani isällinen. 

Vahva puoleni: Kykenen tekemään nopeita päätöksiä isoissakin asioissa.

Heikkouteni: Olen itsekeskeinen valtias enkä osaa kuunnella muita. Itsetuntoni voi olla huono, loukkaannun helposti ja etsin epäonnistumiseen syyllisiä itseni ulkopuolelta.


Intuitiivinen johtaja

Olen intuitiivinen ja tehokas. Minun on kuitenkin vaikea hallita tunteitani, enkä aina pysty käyttäytymään johdonmukaisesti.  Menetän helposti malttini. 

Vahva puoleni: Olen oppinut sallimaan rajutkin reaktiot. Osaan olla myötätuntoinen muita kohtaan ja tunnistan omat kykyni ja voimavarani.

Heikkouteni: Tapani purkaa tunteita räjähtelemällä pelottaa muita. Vastoinkäymiset pirstouttavat ja raunioittavat elämäni. Heikko itsetuntoni ohjaa tekemään muista syyllisiä. Syytän muita myös omista ongelmistani. Voin muodostua esteeksi kehittymiselle.


Nautiskelija

Elämääni ohjaa nautintojen etsiminen. Johtamisessa kiinnostaa lähinnä asema ja sen tuomat mahdollisuudet kuten arvostus, palkka ja ihmiset.  Koen, että toiset eivät ymmärrä minun omalaatuista elämänfilosofiaani. Ihmissuhteista haen lähinnä nautintoa.

Vahvuuteni on kykyä nauttia elämästä ja olla vapaa ja liikkuva.

Heikkouteni on vastuuttomuus. Menestyvät pilkkaavat minua usein. Oman nautinnon hakeminen saattaa loukata muita.


Projektijohtaja/ kilpaileva johtaja

Olen kilpailuhenkinen, tulosorientoitunut, tehokas ja järkevä ja pystyn olemaan myös tasapuolinen ja oikeudenmukainen. Kollegasuhteissa olen sisarellinen/veljellinen.

Vahva puoleni: Objektiivisuuteni ja tietoni tekevät minusta hyvän johtajan ja selviytyjän 

Heikkouteni: Unohdan helposti tunteiden merkityksen. Oma kosketukseni asioihin on pelkästään tiedollinen. Olen usein keskittynyt liikaa kilpailuhenkiseen suorittamiseen.


Naiskollega

Arvostan naisen viisautta ja luotan vaistonvaraisiinkin ratkaisuihin. Arvostan naisia johtajina ja  muodostan naisosaajien ryhmiä. 

Vahvuuteni: Olen voimakas ja kykenen tuomaan esille tasa-arvoisen johtamisen kulttuurin mieskeskeisen tilalle.

Heikkouteni: Saatan tuntua pelottavalta. En aina näe vastakkaisen sukupuolen merkitystä. Kilpailuhenkisyydestäni voi olla haittaa työyhteisössä.


Viaton ja kiltti myötäilijä

Elän paljon haaveissa ja kuvitelmissa. Olen kuitenkin kiltti ja kuuliainen ja teen yleensä kunnolla kulloinkin saamani tehtävät.

Vahva puoleni: Luotan kaikkiin ja kaikkeen sellaisenaan säilyttäen myönteisyyteni ja uskoni parempaan maailmaan. Olen avoin uudelle.

Heikkouteni: Hyväuskoisuuteni säilyy usein vain kieltämällä tosiasioita. Olen usein avuton ja liikun usein haavemaailmoissa.


Huomiota hakeva johtaja

Olen narsistinen ja haluan olla huomion keskipisteessä.  Esitän vahvaa ja tehokasta osaajaa. Teen asioita vahvistaakseni itsetuntoani. Siksi siedän huonosti rinnalle pyrkiviä muita osaajia.

Vahva puoleni: Tiedän tavoitteeni ja kykenen toimimaan yhä paremmin ja tehokkaammin.

Heikkouteni: Olen itsekeskeinen ja tunteeton toisten tarpeille ja jätät muut jalkoihini. Olen myös liian kilpailuhenkinen.


Taistelija

Olen luonteeltani taistelija ja haluan selvitä kaikista tilanteista voittajana. Siksi hankin tietoja ja osaamista. Olen johtajana sotilaallisen kurinalainen.  Olen rohkea ja sovellan kuria myös itseeni.

Vahva puoleni: En kaihda vastuksia. Elämäni on haasteita, taistelua ja kilpailua

Heikkouteni: Tallaan helposti muut jalkoihini, en siedä vastustajia. En aina osaa arvostaa toisten osaamista, koska haluan itse sanoa viimeisen sanan.


Sivullinen

Olen syrjään vetäytynyt taiteilija. Erillisyyteni muista antaa minulle kyvyn nähdä tarkemmin ja enemmän. Ihmissuhteissa olen usein aika avuton.

Vahvuuteni on kyky nähdä tarkasti ja tunnistaa herkästi tilanteet. Osaan luoda kaunista. Koen syvästi ihmisten kärsimyksen ja tuskan.

Heikkouteni: Olen sivusta katsoja ja usein jopa arka ja pelokas. Siksi tuon harvoin esille osaamistani.


Innostava johtaja

Olen vapaa aistillinen ja nautin elämästä. Olen myös luova ja muuntumiskykyinen. Johtajana ehkä  liian ailahteleva

Vahva puoleni:  Pystyn innostamaan ja saan tunteet syttymään. Nautin elämästä, rakastan ja kunnioitan sitä kaikissa muodoissaan.

Heikkouteni: Nopea muuntumiskykyni johtaa usein ailahtelevuuteen ja avoin eroottisuuteni voi pelottaa muita.


Henkinen johtaja

Olen käsitellyt omat ongelmani ja olen oppinut elämään rauhallisesti ja viisaasti. Pystyn keskittymään hyvin tehtäviini, Olen vapa kaikenlaisesta juonitteluista.  Olen läsnäoleva, avoin ja salliva.

Vahvuuteni: Olen laaja-alainen ja rakastava. Minulla on avoin ja ymmärtäväinen ja salliva suhde kaikkeen elämään.

Heikkouteni:  Olen ainakin ajoittain omissa maailmoissani. Maineen, rahan ja muun tavanomaisen tavoittelu ei kiinnosta minua.


Viisas johtaja

Kannan vastuun, vetäydyn tarvittaessa sivuun ja annan tilaa muille. Osaan hyödyntää alaisten osaamista. Olen tyytyväinen elämääni enkä osallistu juonitteluihin. 

Vahva puoleni: Tiedän vastuuni, tunnen vahvuuteni ja heikkouteni  ja haluan keskittyä olennaisiin asioihin. 

Heikkouteni: Saatan ajautua sivustakatsojaksi. Menestys, raha ja maine eivät kiinnosta. 


Etsijä, vaeltaja

Olen aina liikkeellä, innostunut ja kiinnostunut uusista asioista ja ihmisistä. En kaipaa turvallisuutta enkä pysyviä suhteita, koska itsenäisyys on minulle tärkeää. 

Vahva puoleni: Tunnistan asemani ja kykyni, osaan innostaa ja puhua sekä ilmaista muutoinkin itseäni. Arvostan hyviä ihmissuhteita. 

Heikkouteni: Saatan olla kaiken suhteen vähän ulkopuolinen ja aina liikkeellä. En kykene aina sitoutumaan yhteen tehtävään tai yhteen paikkaan.


Spontaaninen johtaja

Elän tässä hetkessä ja olen usein jonkinlaisen hurmoksen vallassa. Tulen ja menen vapaasti sitomatta itseäni mihinkään. Kykenen luomaan uutta. 

Vahvuuteni: Olen vapa, luova, innostava ja luovuutta sytyttävä.

Heikkouteni: Minulta saattaa puuttua realiteettien taju. Kun minulle on tärkeä tämä hetki ja siinä tehdyt ratkaisut, en ehkä osaa soveltaa menneisyydessä opittua enkä näe tulevaisuuden suunnittelun hyötyjä.


Naisaktivisti

Olen voimakasotteinen, itsellinen, mutta myös herkkä nainen. Pidän puoliani ja kiinnitän huomioon naisten oikeuksien toteutumiseen. Tämä saattaa johtaa miesten merkityksen vähättelyyn.

Vahvuuteni: Kykenen tekemään vaikeatkin päätökset nopeasti ja

tunnen naisen psyyken erilaiset kerrokset

Heikkouteni: Saatan olla pelottava ja tekoni voivat tuntua etenkin miehistä epäinhimillisiltä


Pelle, narri

Osaan tuoda vaikeisiinkin tilanteisiin helpottavan huumorin. Olen vapaa, hilpeä ja epäsovinnainen. Keksin uusia ratkaisuja kaikkien esteiden kiertämiseksi. 

Vahva puoleni: Iloitsen olemassaolosta, elän täydesti jokaisen hetken. Tuon iloa helpotusta muidenkin elämään.

Heikkouteni: Saatan olla aika vastuuton.

 
Tehty Macilla

Arkkityypit  johtamisessa